Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

 
Bước 1: Người dùng truy cập vào đường link: http://app.vnptsmartads.vn
 
Bước 2: Người dùng nhập thông tin đăng nhập bao gồm:
  • Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp
  • Click chọn vào checkbox "Tôi không phải là người máy"
Bước 3: Sau cùng bấm nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống quản trị.
Bước 1: Truy cập menu Thiết bị sau đó chọn mục "Kênh phát" để chuyển đến giao diện danh sách Kênh phát
 
 
 
Bước 2: Trong trang danh sách Kênh phát, chọn nút "Tạo mới"
 
 
 
Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện thêm mới Kênh phát
 
Bước 3Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống sau đó bấm nút “Lưu lại” để hoàn tất việc thêm mới:
 
 
Bước 1: Truy cập menu Thiết bị sau đó chọn mục "Thiết bị" để chuyển đến giao diện danh sách Thiết bị
 
 
Bước 2: Trong trang danh sách Thiết bị, chọn nút "Tạo mới"
 
 
 
Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện thêm mới Thiết bị
 
Bước 3Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống sau đó bấm nút “Lưu lại” để hoàn tất việc thêm mới:
 
 

Sau khi thêm mới thành công một thiết bị hệ thống sẽ tự động sinh ra một mã UniqueId duy nhất. Người dùng sẽ sử dụng mã này để kích hoạt với thiết bị thật (thiết bị vật lý)  

 

Bước 1: Truy cập menu Nội dung, chọn mục "Media" để chuyển đến trang danh sách nội dung Media

 

Bước 2: Trong trang danh sách nội dung, chọn nút "Tải lên"

 

Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện tải nội dung

 

(1) Thư mục: Lựa chọn danh mục chứa media

(2) Nhóm làm việc: Lựa chọn nhóm làm việc. Trường hợp người đăng media sử dụng tài khoản Tài khoản (được gán Nhóm làm việc khi khởi tạo) thì trường thông tin này sẽ bị ẩn đi

(3) Kích hoạt: chọn ô <Kích hoạt> để cho video được kích hoạt hoặc không

(4) Khu vực upload file: Có thể chọn kéo nội dung hoặc tải từ máy tính hoặc click vào nút Tải lên từ máy tính

 
Bước 3: Kéo thả nội dung vào khu vực tải lên hoặc chọn nút Tải lên từ máy tính để tải nội dung lên
 
 
 
Bước 4: Sau khi tải nội dung lên xong, hệ thống thông báo như sau:
 
 
 

Bước 1: Truy cập menu Danh sách, chọn mục "Media" để chuyển đến trang danh sách Media

 
 
Bước 2: Trong trang danh sách, chọn nút "Tạo mới"
 
 

Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện thêm mới Danh sách
 
 
 
Bước 3:  Nhập các thông tin trong mục thêm mới Danh sách

+       Tên Danh sách

+       Kiểu Danh sách

+       Thời gian phát: Nếu là file ảnh thì mới phải nhập thời gian phát

+       Kiểu phát: Chọn kiểu phát

+       Vị trí hiển thị: khả dụng với khi tạo Danh sách message

+       Nhóm làm việc: Chọn Nhóm làm việc

 
Bước 4Click thêm nội dung để add video, ảnh vào Danh sách, form thêm mới media hiển thị
 
 
+ Chọn lọc theo loại nội dung (Tất cả, Video, Image) hoặc nhập tên nội dung vào ô tìm kiếm, sau đó tích chọn vào nội dung cần thêm
Click Thêm vào danh sách phát
 
 
+ Kéo thả các nội dung theo thứ tự muốn hiển thị
 
Bước 5Bấm nút Lưu lại để lưu thông tin danh sách nội dung đã tạo
 

Bước 1: Truy cập menu Lịch phát

 
Bước 2Chọn nút “Tạo mới” để chuyển đến giao diện thêm mới Lịch phát
 
 
 
Bước 3: Hệ thống hiển thị trang tạo mới lịch phát. Người dùng nhập các thông tin sau:
 
+ Kênh phát: chọn kênh phát muốn nhận được lịch
+ Danh sách: chọn danh sách nội dung hiển thị
+ Thời gian phát: nhập thời gian phát của lịch
 
Bước 4Click button Lưu lại để lưu thông tin lịch phát
 
Bước 5: Quay trở lại trang danh sách lịch, chọn lịch cần đẩy và Bấm nút "Đẩy xuống thiết bị
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu hoặc thắc mắc

Toàn Quốc

Hotline


Điện thoại: 18001166

Email: cskh@vnpt.vn

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT VinaPhone, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Toàn Quốc

Hotline


Điện thoại: 18001091

Email: cskh@vnpt.vn.

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT VinaPhone, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Toàn Quốc

Hotline


Điện thoại: 18001166

Email: cskh@vnpt.vn

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT VinaPhone, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội